Suunnittelu

Mskgroup > Suunnittelu

Uuden tuotteen lanseeraus

Suunnittelupalvelut

Uuden tuotteen lanseeraus

ESITUTKIMUS

Projekti alkaa esitutkimusvaiheella, jossa MSK ja asiakas määrittävät yhdessä projektin tavoitteet, käytettävät työkalut, aikataulun ja KPI-mittarit. Projektin vaatimukset sovitaan täten MSK:n ja asiakkaan kesken. Vaiheen tuloksena syntyy projektisuunnitelma.

KONSEPTITUTKIMUS

Konseptivaiheessa tuotteen tärkeimmät komponentit valitaan, etsitään ja arvioidaan. Tuotteen toteutettavuus, teollinen muotoilu, ergonomia, turvallisuus ja kustannukset selvitetään huolellisesti. Sekä projektin että tuotteen kustannukset päivitetään ja niitä verrataan tavoitteeseen. Varhaisissa tuotearvioissa MSK voi hyödyntää virtuaalitodellisuuden teknologioita ja konseptimalleja.

YKSITYISKOHTAINEN KEHITYSTYÖ

Kehitysvaiheessa tuotteen muotoilu viimeisteillään ja päätetään. Prosessia suunnitellessaan MSK huomioi huolellisesti tuotteen valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun (DFMA) sekä tuotteen kustannukset. Kriittisimmät työkalut, varhaiset tuotantosuunnitelmat ja laitteet testataan. Tuotteen ensimmäiset prototyypit laaditaan ja testataan.

TEOLLISTAMINEN

Teollistamisvaiheessa koko tuotantoketju nostetaan vaaditulle tasolle ja testataan. Tähän kuuluvat tilaukset, sisäisen ja ulkoisen logistiikan viimeistely, valmistus ja tuotetestit. Sarjatuotantoa edeltäviä tuotteita valmistetaan tuotantolinjalla.

SARJATUOTANTO

Sarjatuotantovaiheessa tuotteita valmistetaan tilausten ja valmistusmenetelmien mukaan. Tuotteen kehitysprojekti päätetään ja projektin palaute käsitellään yhdessä asiakkaan kanssa. Tuotteen ylläpitosuunnittelu aloitetaan, jos siitä on sovittu.

Ota yhteyttä

Tim Nowak

Myyntijohtaja ohjaamot liiketoiminta-alue
tel:+49 170 7967410
etunimi.sukunimi@msk.fi

Juha-Matti Heikkinen