Inžiniering

Mskgroup > Inžiniering

Proces zavádzania nových produktov

PRÍPRAVNÁ ŠTÚDIA

Projekt sa začína s „fázou prípravnej štúdie“, kedy si MSK spolu so zákazníkom ujasňujú cieľ (-e) projektu, použiteľné nástroje, plán a Indikátory Kľúčovej Výkonnosti tak, aby boli požiadavky projektu schválené aj MSK aj zákazníkom. Výsledkom tejto fázy je Projektový Plán.

KONCEPTOVÁ ŠTÚDIA

Počas „Konceptovej fázy“ sa vyberajú, umiestňujú a kontrolujú hlavné komponenty produktu. Pozorne sa skúma realizovateľnosť produktu, priemyselný dizajn, ergonómia, bezpečnosť a náklady. Náklady na oba projekty sa aktualizujú a porovnávajú s cieľom. Už pri včasných produktových kontrolách je MSK schopná využívať technológiu VR a konceptové modely.

DETAILNÝ VÝVOJ

Vo „Vývojovej fáze“ sa produktový dizajn finalizuje a uzatvára. Pri navrhovaní procesu MSK dáva pozor na produktový dizajn pre účely výroby a montáže (DFMA) a tiež produktové náklady. Testujú sa najkritickejšie sériové nástrojové vybavenia, plány včasného štádia výroby a zariadenia. Realizujú a testujú sa prvé prototypy výrobku.

INDUSTRIALIZÁCIA

V „Industrializačnej fáze“ sa lineárne zrýchľuje a testuje výrobný reťazec vrátane objednávania, finalizácie internej a externej logistiky, výroby a testovania výrobku. Na výrobnej linke vznikajú výrobky prípravnej série.

SÉRIOVÁ VÝROBA

„Fáza sériovej výroby“ nastáva, keď sa na základe objednávok a podľa výrobného procesu vyrábajú výrobky. Projekt produktového vývoja je uzavretý a prejednáva sa spätná väzba na projekt spolu s klientom. Ak sa odsúhlasí, začína sa inžiniering produktovej údržby.

Kontaktujte nás

Tim Nowak

Juha-Matti Heikkinen