VASTUULLISUUS on kulkenut MSK:n DNA:ssa yhtiön perustamisesta alkaen

MSK Groupin yritysvastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että otamme kaikessa toiminnassamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöasiat. Haluamme olla vastuullisin kumppani, joka luo asiakkaille turvallisia ja viihtyisiä työympäristöjä ja ratkaisuja. Jatkuvalla parantamisella täytämme asiakkaidemme odotukset ja saavutamme sisäiset tavoitteemme. Keskeiset yritysvastuutavoitteemme ovat: 

1. Turvallisuus

Tavoitteenamme on, että ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle ei tapahdu onnettomuuksia tai vahinkoja ja että toimitukset asiakkaille toteutuvat sovitusti. 

2. Vastuullinen liiketoiminta

Varmistamme, että toimintamme on standardien ja säännösten mukaista ja että se on kannattavaa. Varmistamme myös kumppaniemme oman toiminnan vastuullisuuden.

3. Ilmastonmuutoksen torjunta

Mahdollistamme ympäristön kannalta kestävät ratkaisut suosimalla uusiutuvan energian ja vähäpäästöisten tuotteiden käyttöä sekä investoimalla energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.

4. Henkilöstö

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. Kehitämme osaamista ja johtajuustaitoja. 

Jatkuva parantaminen tärkeimmillä strategisilla alueilla

 • Toimitus-varmuus
 • Laadukas toteutus
 • Kustannus-tehokkuus
 • Vakaa kumppanuus
 • Räätälöidyt ratkaisut
 • Kannattava kasvu
 • Haluttu työpaikka

MSK:n arvot

 • Maanläheinen
 • Reilu
 • Vahva
 • Kansainvälinen
 • Vastuullinen

Vastuullinen kumppani

Edistämme vastuullista kumppanuutta

Vastuullisuus tarkoittaa rehellistä ja kestävää toimintatapaa. Ansaitsemme kunnioituksen olemalla rehellinen liikekumppani, jonka edustajat toimivat reilusti ja rehellisesti.

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi ja pidämme sanamme.

Haluamme pitää moitteetonta huolta omasta osuudestamme toimitusketjussa, jotta asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia siitä. Meille on suuri ilo, että meillä on asiakkaita, jotka jakavat kanssamme nämä arvot.

On hienoa nähdä vastuullisuuden nousevan esiin, sillä toimitusketjujen pitäisi olla läpinäkyviä ja jäljitettävissä. Näissä asioissa ei voi olla oikoteitä.

Ympäristövastuu 

Olemme mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja vähähiilisiä tuotteita sekä toimimalla energiatehokkaasti.

Ympäristötyömme on jatkoa pitkälle perinteelle. Koska toimimme pohjavesialueella Suomessa, ympäristövastuullisuus on aina ollut tärkeässä asemassa liiketoiminnassamme. Olemme mukana energiatehokkuussopimuksissa.

Vuosi 2025

MSK PLASTIN TUOTANTO ON HIILINEUTRAALI 

100 %

SÄHKÖSTÄ ON PÄÄSTÖTÖNTÄ

Yhteiskuntavastuu

Työyhteisönä haluamme olla oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja monimuotoinen ja arvostamme ihmisiä taustasta tai identiteetistä riippumatta.

Tavoitteenamme on olla tapaturmaton työpaikka. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työturvallisuutta kehitetään suunnitelmallisesti. Keskeistä on ennaltaehkäisevä ja osallistava työ.

Keväästä 2019 lähtien olemme käyttäneet osana työturvallisuuden hallintaa Granite-järjestelmää, jossa sekä työntekijät että ulkopuoliset tahot voivat ilmoittaa turvallisuuteen liittyvät havainnot. Järjestelmän avulla voi myös ilmoittaa arkaluonteisia turvallisuushavaintoja, kuten kiusaamiseen tai seksuaaliseen häirintään liittyviä havaintoja.

11

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUSTA V. 2022

9,8

TAPATURMATAAJUUS 2021

Taloudellinen vastuu

MSK:n taloudellisen vastuun ytimessä ovat avoimuus ja kannattavuus, sillä vain taloudellisesti terve yritys voi täyttää vastuunsa omistajilleen ja työntekijöilleen, yhteiskunnalle ja eri sidosryhmille.

Varmistamme liiketoimintamme eettisyyden ja sen vaatimustenmukaisuuden standardien ja säännösten mukaisesti.

YLI 900

TYÖNTEKIJÄÄ 

YLI 200

MILJOONAA EUROA LIIKEVAIHTO

VASTUULLISUUS- RAPORTTI

TOIMINTA- PERIAATTEET

Code of Conduct (in English)

TOIMITTAJIEN VASTUULLISUUS (Supplier Code of Conduct, in English)

ILMIANTO (WHISTLEBLOW)

VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Vastuullinen työnantaja alusta alkaen

Yrityksemme perustaja Ville Isosaari ymmärsi alusta alkaen, että vain vastuullisuus vie yritystä eteenpäin tulevaisuuteen.

Kauan ennen kuin työoloja koskevat viralliset säädökset ja määräykset syntyivät, kun tehdas oli vielä lapsenkengissään, hän osoitti huolehtivansa työntekijöistään avaamalla työmaaruokalan ja perustamalla sairauskassan.

Hyvä työturvallisuus ja muut laadukkaan työn edellytykset ovat välttämättömiä. Huolehdimme ihmisistä, kohtelemme heitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti ja huolehdimme ympäristöstä unohtamatta sosiaalista vastuutamme.

Tuemme henkilöstöämme ja kehitämme heidän osaamistaan monin eri tavoin, muun muassa panostamalla työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja hyvään johtamiseen sekä tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia.

MSK Plast – kestävän kehityksen edelläkävijä

MSK Plastin kunnianhimoinen, mutta konkreettinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Vähennämme päästöjä ensisijaisesti kehityshankkeilla, jotka liittyvät suoraan omaan toimintaan ja jäljelle jääviä päästöjä kompensoimme osallistumalla erilaisiin ilmastohankkeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyödyntämällä hiilinieluja ja sertifioituja ilmastohankkeita varmistamme, että toimintamme hiilidioksidipäästöjen määrä on nolla grammaa.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Video: MSK Plastin vastuullisuusanimaatio

Katso vastuullisuusvideoitamme

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

MSK Plast

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

MSK Plast

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

MSK Plast

Lue blogista lisää vastuullisuudesta