YRITYSKÄYTÄNNÖT JA LAATU

Mskgroup > Konserni > Yrityskäytännöt ja laatu

MSK Groupin ja kaikkien sen tytäryhtiöiden toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Maanläheinen

MSK Group on vakaasti eteenpäin menevä, monialainen korkean teknologian perhekonserni. Vakavaraisuuden ja vakaan toiminnan perustana on pitkäjänteinen, harkitseva toimintakulttuuri. Konsernilla on jalat maassa ja tavoitteet korkealla. 

Rehti

MSK Group on aito, suoraselkäinen ja rehti yhteistyökumppani, jossa ihmiset ovat reiluja ja rehellisiä. Toimimme avoimesti ja pidämme sen, minkä lupaamme.

Vahva

Kilpailukykymme muodostuu tehokkuudesta, laadusta ja joustavuudesta. Kehityshalu, asiakasta lähellä oleminen ja rohkeus uudistua ovat vahvasti konsernin perimässä. Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Kansainvälinen

MSK Groupin tuotteita myydään kaikkialla maailmassa ja konserni tavoittelee yhä vahvempaa asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Kielitaito, monikulttuurisuus ja kansainvälinen osaaminen painottuvat tulevaisuuden rekrytoinneissa.

Vastuullinen

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme. Huomioimme kaikessa tekemisessämme ympäristön, henkilöstön, yhteiskunnan ja sidosryhmät.

MSK Matec
Certifications

› ISO 9001

› ISO 14001

› ISO 50001

MSK Cabins Slovakia Certifications

› ISO 9001

› ISO 14001

 

Certification

› ISO 9001:2015

Certification

› ISO 14001:2015

Laatu-, ympäristö- ja energiapolitiikan toimintaperiaatteemme ovat:

• Asiakkaamme menestys on toimintamme lähtökohta.
• Jokaisen yhtiömme työntekijän tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden laatutason sekä kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen ja parantaminen.
• Koulutus ja jatkuva kehitys varmistaa henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon.
• Ympäristömme on meille arvokas. Tavoitteenamme on toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointi.
• Panostamme pitkäjänteiseen työhön energiatehokkuuden parantamiseksi osana valtakunnallista Energiatehokkuussopimusta.

Vastuullisina yhteiskunnan jäseninä noudatamme viranomaismääräyksiä ja
-velvoitteita, sekä muita yhteiskunnan asettamia lakeja ja vaatimuksia.

Vastuullisina yhteiskunnan jäseninä noudatamme viranomaismääräyksiä ja
-velvoitteita, sekä muita yhteiskunnan asettamia lakeja ja vaatimuksia.

 

Timo Lehtioja
konsernijohtaja