Historia

Mskgroup > Konserni > Historia

MSK Group on toiminut alalla yli 60 vuoden ajan

 

Olemme perheomisteinen yritys, jonka vakaan omistajuuden tavoitteena on pitkäaikainen menestys ja strategia.

1950-

Vuoden 1949 lopussa Ville Isosaari osti Kankaankylässä toimintansa lopettaneen meijerirakennuksen. Maaseudun Kone Oy rekisteröitiin ja tuotanto alkoi.

”Ville Isosaari oli hyvin päättäväinen mies. Tarinan mukaan hän heitti lapionsa pois ja vannoi, ettei enää ikinä tartu siihen. Eikä hän myöskään tarttunut.”

1960-

Ensimmäiset askeleet ulkomaille: vienti Ruotsiin alkoi. Myöhemmin aloitettiin viennit Norjaan, Englantiin, Irlantiin ja Saksaan. Kesällä 1963 LUJA-ohjaamo esiteltiin maatalousnäyttelyssä Seinäjoella. Vuonna 1964 ohjaamoita valmistettiin Valmetille, Fergusonille ja Dextalle. Samana vuonna yrityksen perustaja Ville Isosaari menehtyi ja Maija Isosaari otti yrityksen johdon käsiinsä.

1970-

Toiminnot jaettiin kahteen osaan vuonna 1979. Maaseudun Kone keskittyi koneiden ohjaamoihin ja Junkkari erikoistui maatalouskoneiden valmistukseen.

1980-

Vuonna 1983 Junkkari osti muovitehtaan Helsingistä. Vuonna 1984 Muuli-peräkärryjen valmistus keskitettiin Lapualle. Juncar ja Junkkari Muovi rekisteröitiin tytäryrityksiksi. Vuonna 1985 perheyrityksessä tapahtui sukupolvenvaihdos.

1980-luvulla Junkkari aloitti viennit Japaniin, Saudi-Arabiaan ja Argentiinaan.

1990-

Maaseudun Kone muutti uuteen ja isompaan tehtaaseen vuonna 1996. Vuonna 1999 Valtran S-traktori julkaistiin ja täysin mukautettavien ohjaamoiden tuotanto alkoi. Samana vuonna Junkkari Muovi (MSK Plast) osti ABB Tools -muoviteknologiayksikön.

2000-

Huhtikuussa 2000 oli kulunut 50 vuotta Maaseudun Koneen perustamisesta.

2010-

Huhtikuussa 2014 juhlittiin Valtran ja MSK Cabinsin 50 vuotta kestänyttä tiivistä yhteistyötä. Konsernin liiketoimintakuva päivitettiin perusteellisesti.

2018

MSK Group laajeni Keski-Euroopassa tehdyn yritysoston myötä.

› Lue MSK Matecin historiasta

1950-

At the end of 1949 Ville Isosaari buys a dairy factory building that had discontinued its operations in Kankaankylä. Maaseudun Kone Oy is registered and production begins.

”Ville Isosaari was a very determined man. According to the legend he threw away his shovel and swore never to grab it again. And never he did, just like he decided.”

1960-

The first steps abroad: exporting to Sweden begins. Later export to Norway, England, Ireland and Germany is initiated. In the summer of 1963 the LUJA-cabin is presented at the agricultural exhibition at Seinäjoki. In 1964 cabins are produced for Valmet, Ferguson and Dexta. During the same year Ville Isosaari, the founder of the company deceases and Maija Isosaari takes over the general managing of the company.

1970-

Operations are divided in two in 1979. Maaseudun Kone focuses on machinery cabins and Junkkari specializes in agricultural machinery manufacturing.

1980-

In 1983 Junkkari purchases a plastic factory in Helsinki. In 1984 Muuli trailor production is centralized to Lapua. Juncar and Junkkari Muovi are incorporated into subsidiaries. In 1985 the generation changes in the family corporation.

In the 1980’s Junkkari begins to export to Japan, Saudi-Arabia and Argentina.

1990-

Maaseudun Kone moves to a new and bigger factory in 1996. In 1999 Valtra’s S-tractor is launched and the production of fully customized cabins begins. The same year Junkkari Muovi (MSK Plast) purchases the plastic technology unit of ABB Tools.

2000-

In April 2000 50 years have passed since the foundation of Maaseudun Kone.

2010-

In April 2014 we celebrate the unique close to 50 year cooperation of Valtra and MSK Cabins. The business image of the corporation is updated thoroughly.