FIREMNÁ POLITIKA A KVALITA

Mskgroup > Skupina > Firemná politika a kvalita

MSK Group a jej dcérske spoločnosti sa riadia nasledujúcimi hodnotami:

Vysoko technologická rodinná korporácia

MSK Group stabilne napreduje, je viacodvetvová vysoko technologická rodinná korporácia. Korporácia má svoje nohy pevne na zemi a svoje ciele veľmi vysoko.

Skutočný a úprimný partner

MSK Group je skutočný, poctivý a čestný partner s otvorenými, férovými a úprimnými ľuďmi. Svojich zamestnancov počúvame a staráme sa o nich.

Vytrvalá a obozretná obchodná kultúra

Základom nášho stabilného fungovania a bezpečnej finančnej pozície je vytrvalá a obozretná obchodná kultúra. Naša konkurencieschopnosť vychádza z efektívnosti, kvality a flexibility. Náš úspech zaisťuje našu budúcnosť.

Stúpajúce globálne operácie

Produkty MSK Group sa predávajú na celom svete a naším cieľom je posilňovať si našu pozíciu na globálnom trhu.

Certification

› ISO 9001:2015

Certification

› ISO 14001:2015

Naše princípy fungovania, čo sa týka kvality a životného prostredia, sú:

• úspech naších zákazníkov je základom nášho fungovania.

• cieľom každého nášho zamestnanca je neustále sa zlepšovať a rozvíjať kvalitu našich produktov a služieb a robiť nás viac konkurencieschopnými.

• tréning a nepretržitý rozvoj zabezpečuje, že naši zamestnanci sú zruční a kompetentní.

• ceníme si životné prostredie. Naším cieľo je minimalizovať všetky environmentálne vplyvy, ktoré by mohla naša prevádzka spôsobiť.

„Ako zodpovední členovia našej spoločnosti by sme mali rešpektovať oficiálne pravidlá a povinnosti, ako aj ostatné zákony a predpisy, ktoré stanovila naša spoločnosť.“

 

Timo Lehtioja
Group CEO