FIREMNÁ POLITIKA A KVALITA

Mskgroup > Skupina > Firemná politika a kvalita

MSK Group a naše dcérske spoločnosti sa riadime týmito hodnotami:

Nohami pevne na zemi

MSK Group je neustále napredujúca, viacodvetvová, vysoko technologická rodinná korporácia. Naša stabilná prevádzková a bezpečná finančná pozícia je výsledkom našej vytrvalej a obozretnej podnikovej kultúry. Nohami stojíme pevne na zemi a stanovujeme si vysoké ciele.

Úprimná

MSK Group je ten pravý, čestný a poctivý partner, ktorý zamestnáva otvorených, férových a úprimných ľudí. Počúvame a staráme sa o svojich zamestnancov. Pracujeme otvorene a dodržiavame svoje sľuby.

Silná

Naša súťaživosť je postavená na efektívnosti, kvalite a flexibilite. Túžba rozvíjať sa, udržiavať blízke vzťahy so zákazníkmi a odvaha inovovať je už od začiatku súčasťou spoločnosti. Všetko toto nám prinesie úspech aj do budúcnosti.

Globálna

Produkty spoločnosti MSK Group sa predávajú po celom svete, snažíme sa upevňovať našu pozíciu na medzinárodnom trhu. V budúcnosti budeme pri prijímaní nových zamestnancov klásť dôraz na jazykové znalosti, multikultúrnosť a medzinárodnú kompetenciu.

Zodpovedná

Naše operácie riadi zodpovednosť. Pri všetkom čo robíme, berieme do úvahy životné prostredie, zamestnancov, spoločnosť a jej podielnikov.

Naše prevádzkové zásady týkajúce sa kvality, zamestnancov a okruhov prostredia sú nasledovné:

• Všetko staviame na úspechu našich zákazníkov.
• Každý z našich zamestnancov sa snaží neustále zlepšovať a rozvíjať kvalitu našich výrobkov a služieb, čím sa zabezpečí naša konkurenčná výhoda.
• Ponúkame školenia a neustály rozvoj, vďaka ktorému zostanú naši zamestnanci na vrchole.
• Prírodné zdroje a životné prostredie sú pre nás veľmi dôležité a máme za cieľ znižovať všetky vplyvy, ktoré môže mať naše podnikanie na životné prostredie.
• V rámci podpory národnej dohody o energetickej efektívnosti dlhodobo investujeme do zlepšovania našej energetickej efektívnosti.

Ako zodpovedný člen spoločnosti dodržiavame pravidlá a povinnosti, ktoré nám ukladá štát, ako aj ostatné zákony a nariadenia stanovené pre našu spoločnosť.

„Ako zodpovedný člen spoločnosti dodržiavame pravidlá a povinnosti, ktoré nám ukladá štát, ako aj ostatné zákony a nariadenia stanovené pre našu spoločnosť.

 

Timo Lehtioja
Group CEO