FIREMNÁ POLITIKA A KVALITA

Mskgroup > Skupina > Firemná politika a kvalita

MSK Group a naše dcérske spoločnosti sa riadime týmito hodnotami:

Vysoko technologická rodinná korporácia

Sme neustále napredujúca, viacodvetvová korporácia so špičkovou technológiou. Nohami pevne stojíme na zemi a stanovujeme si vysoké ciele.

Skutočný a úprimný partner

 
Sme ten pravý, čestný a poctivý partner, ktorý zamestnáva otvorených, férových a úprimných ľudí. Počúvame a staráme sa o svojich zamestnancov.

Vytrvalá a obozretná obchodná kultúra

Naša stabilná prevádzková a bezpečná finančná pozícia je výsledkom našej vytrvalej a obozretnej podnikovej kultúry. Naša súťaživosť vychádza z efektívneho, kvalitného a flexibilného spôsobu práce. Náš úspech zaisťuje našu budúcnosť.

Stúpajúce globálne operácie

Naše výrobky a služby sa predávajú po celom svete a našim cieľom je ďalšie posilňovanie našej pozície na globálnom trhu.

Certification

› ISO 9001:2015

Certification

› ISO 14001:2015

Naše prevádzkové zásady týkajúce sa kvality, zamestnancov a okruhov prostredia sú nasledovné:

• Všetko staviame na úspechu našich zákazníkov.
• Všetko staviame na úspechu našich zákazníkov.
• Každý z našich zamestnancov sa snaží neustále zlepšovať a rozvíjať kvalitu našich výrobkov a služieb, čím sa zabezpečí naša konkurenčná výhoda.
• Ponúkame školenia a neustály rozvoj, vďaka ktorému zostanú naši zamestnanci na vrchole.
• Prírodné zdroje a životné prostredie sú pre nás veľmi dôležité a máme za cieľ znižovať všetky vplyvy, ktoré môže mať naše podnikanie na životné prostredie.
• V rámci podpory národnej dohody o energetickej efektívnosti dlhodobo investujeme do zlepšovania našej energetickej efektívnosti.

Ako zodpovedný člen spoločnosti dodržiavame pravidlá a povinnosti, ktoré nám ukladá štát, ako aj ostatné zákony a nariadenia stanovené pre našu spoločnosť.

„Ako zodpovedný člen spoločnosti dodržiavame pravidlá a povinnosti, ktoré nám ukladá štát, ako aj ostatné zákony a nariadenia stanovené pre našu spoločnosť.

 

Timo Lehtioja
Group CEO