História

Mskgroup > Skupina > História

MSK Group je v odvetví

viac ako 60 rokov

 

Sme rodinná firma a máme stabilné partnerstvo, ktoré sa snaží o dlhodobý úspech a stratégiu.

1950-

Na konci 1949 kupuje Ville Isosaari továrenskú budovu mliekarne, ktorá ukončila svoju prevádzku v Kankaankylä. Spoločnosť Maaseudun Kone Oy sa registruje a začína sa výroba.
„Ville Isosaari bol veľmi rozhodný muž. Podľa legendy odhodil svoju lopatu a prisahal, že ju už nikdy nezdvihne. A nikdy ani nezdvihol, tak ako sa rozhodol.“

 

 

1960-

Prvé kroky v zahraničí: začal sa vývoz do Švédska. Neskôr sa začal export do Nórska, Anglicka, Írska a Nemecka. V lete 1963 bola predstavená kabína LUJA na poľnohospodárskej výstave v Seinäjoki.
1964 Vyrábajú sa kabíny pre Valmet, Ferguson a Dexta. V tom istom roku zomiera zakladateľ spoločnosti Ville Isosaari a generálnym riaditeľom sa stáva Maija Isosaari.

1970-

V roku 1979 sa prevádzka rozdeľuje na dve. Maaseudun Kone sa zameriava na kabíny strojov a Junkkari sa špecializuje na výrobu poľnohospodárskych strojov.

1980-

V roku 1983 Junkkari kupuje továreň na výrobu plastov v Helsinkách. Výroba ťahačov Muuli sa centralizuje do Lapua. Juncar a Junkkari Muovi sa registrujú ako dcérske spoločnosti. V 1985 sa mení generácia v rodinnej korporácii.

V 80-tych rokoch Junkkari začína exportovať do Japonska, Saudskej Arábie a Argentíny.

1990-

Maaseudun Kone sa sťahuje do novej a väčšej továrne v roku 1996. V roku 1999 sa zavádza na trh S-tractor od Valtry a začína sa výroba kabín plne prispôsobených zákazníkovi.

2000-

V apríli 2000 uplynulo 50 rokov od založenia Maaseudun Kone.

2010-

V apríli 2014 oslavujeme takmer 50 ročnú spoluprácu Valtry a MSK Cabins. Obchodný imidž korporácie sa úplne modernizuje..

2018

MSK Group expanduje s akvizíciou do strednej Európy

› Čítajte o histórii MSK Matec

1950-

At the end of 1949 Ville Isosaari buys a dairy factory building that had discontinued its operations in Kankaankylä. Maaseudun Kone Oy is registered and production begins. „Ville Isosaari was a very determined man. According to the legend he threw away his shovel and swore never to grab it again. And never he did, just like he decided.“

1960-

The first steps abroad: exporting to Sweden begins. Later export to Norway, England, Ireland and Germany is initiated. In the summer of 1963 the LUJA-cabin is presented at the agricultural exhibition at Seinäjoki. In 1964 cabins are produced for Valmet, Ferguson and Dexta. During the same year Ville Isosaari, the founder of the company deceases and Maija Isosaari takes over the general managing of the company.

1970-

Operations are divided in two in 1979. Maaseudun Kone focuses on machinery cabins and Junkkari specializes in agricultural machinery manufacturing.

1980-

In 1983 Junkkari purchases a plastic factory in Helsinki. In 1984 Muuli trailor production is centralized to Lapua. Juncar and Junkkari Muovi are incorporated into subsidiaries. In 1985 the generation changes in the family corporation. In the 1980’s Junkkari begins to export to Japan, Saudi-Arabia and Argentina.

1990-

Maaseudun Kone moves to a new and bigger factory in 1996. In 1999 Valtra’s S-tractor is launched and the production of fully customized cabins begins. The same year Junkkari Muovi (MSK Plast) purchases the plastic technology unit of ABB Tools.

2000-

In April 2000 50 years have passed since the foundation of Maaseudun Kone.

2010-

In April 2014 we celebrate the unique close to 50 year cooperation of Valtra and MSK Cabins. The business image of the corporation is updated thoroughly.