ZVÁRANIE – VÝROBA KABÍN

Moderná automatická výroba kombinovaná so skúsenou rukou pri zváraní kabín

Pretože každý komponent je unikátna súčasť kabíny, výroba kabín MSK Group používa pri zváraní aj modernú automatickú výrobu aj skúsenú ručnú prácu. Naše zváracie prevádzky využíva náročné procesy a štandardizované, dobre udržiavané zváracie nástroje. Automatizované zváranie a najmodernejšie nástroje minimalizujú odchýlky v kvalite a umožňujú stabilný, predvídateľný proces a konštantnú vysokú produktivitu.

Automatizácia a odbornosť podporená efektívnou a flexibilnou internou logistikou zaručuje vysokú kvalitu a nákladovo efektívny kabínový rám.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Kontaktujte nás