RÝCHLE PROTOTYPY

Mskgroup > Výroba plastov > Rýchle prototypy

Cenovo prijateľné rýchle prototypy vysokej triedy

S využitím rôznych metód sme schopní poskytnúť cenovo prijateľné rýchle prototypy vysokej triedy z rôznych materiálov. Vo fáze vytvárania prototypov je využívanie prototypov vynikajúci spôsob na testovanie vlastností a geometrickej kompatibility komponentov. MSK Plast poskytuje dizajnovú podporu pre svojich zákazníkov tým, že roky dodáva tisícky rýchlych prototypov.

Dostupné metódy:

› každá technika rýchleho prototypu
› silikónové formy
› ryhované modely
› malé série vyrobené pomocou rýchlych foriem
› časti Telene vyrobené pomocou drevených foriem

„Je možné tiež vyrobiť cenovo prijateľné malé série s využitím silikónových a rýchlych foriem, Kontaktujte nás a vyžiadajte si viac informácií.“

 

Kimmo Viitala

Produktový manažér, Injekčné odlievanie

Kontaktujte nás

Jaakko Lipponen

Keijo Leikkola