Skupina

Mskgroup > Skupina

Máme pre vás riešenie

Dokonca po 70 rokoch fungovania MSK sa rodinnej korporácii podarilo udržať si túžbu rozvíjať svoju obchodnú činnosť, odvahu zlepšovať sa a schopnosť zostať blízko k zákazníkom. Korporácia zamestnáva viac ako 800 profesionálov a tvorí ju materská spoločnosť MSK Group a jej šesť dcérskych spoločností, ktorých HR, komunikáciu a finančné služby vedie materská spoločnosť.

Dcérske spoločnosti sú všetky odborníkmi vo svojom vlastnom odvetví. Skupina ako celok vytvára diverzifikovanú, silnú a stabilnú výrobnú korporáciu, ktorá si váži úspech svojich zákazníkov a neustály vývoj zručností, efektívnosť, kvalitu a flexibilitu.

MSK CONTRACT MANUFACTURING

› BROŽÚRA NA STIAHNUTIE

EFEKTIVITA NÁKLADOV

Vieme, že cena a náklady sú rozhodujúce parametre v priemysle a v obchodnej činnosti našich zákazníkov. Preto je naším cieľom ponúkať najnižšie celkové náklady a dlhotrvajúcu cenovú stabilitu.

POZORUHODNÉ PLNENIE DODÁVOK

Pri našich výrobných procesoch sa sústreďujeme na zabezpečenie 100% spoľahlivosti. Pri našich dodávkach netolerujeme žiadne omeškania. Veľmi úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a prispôsobujeme sa ich procesom tak pružne a flexibilne, ako sa od nás požaduje.

VÝNIMOČNÁ KVALITA

Naším cieľom je nulová chybovosť v kvalite. To sa dá dosiahnuť jedine s úplnou transparentnosťou a otvoreným a nepretržitým vyhľadávaním základných príčin. Neustále meriame kvalitu a kontrolujeme procesy a KPI so zákazníkmi.

INŽINIERSKA EXCELENTNOSŤ

Veríme v hlboké partnerstvo a technickú spoluprácu s našimi zákazníkmi. Naši zákazníci sú experti v ich produktoch a aplikáciách, my zasa ponúkame naše vedomosti, čo sa týka inžinieringu plastových/kovových častí, sústav alebo kompletných kabín pre ich produkty.

SPOĽAHLIVÝ PARTNER

MSK Group pôsobí už v tomto odvetví 60 rokov. Z toho sme vyrábali bezpečnostné kabíny viac ako polstoročie. Sme rodinná firma so stabilným majiteľom, ktorá sa snaží o dlhodobý úspech a stratégiu.

MEDZINÁRODNÁ VYSOKO TECHNOLOGICKÁ RODINNÁ SPOLOČNOSŤ

V MSK Group máme ciele, pozeráme sa do budúcnosti a snažíme sa. Multidisciplinárna a medzinárodná rodinná korporácia zamestnáva viac ako 800 profesionálov z rôznych odborných oblastí. Materská spoločnosť spolu so šiestimi dcérskymi spoločnosťami ponúka širokú škálu rôznych druhov pozícií.

Kariéra v MSK Group je zvyčajne dlhá, pretože sa staráme o motivovaných zamestnancov. Je ľahké užívať si túto prácu, pretože rodinná korporácia počúva a rešpektuje svojich zamestnancov. Kariérne možnosti sú nekonečné, keďže vždy je tu možnosť zmeny pozície medzi jednotlivými dcérskymi spoločnosťami.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.
Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

SPONZORSTVO

Kvartálne sa zaoberáme požiadavkami na sponzorstvo. Vyplňte vaše kontaktné informácie, základné informácie o cieli sponzoringu a dôvody, prečo by sme ho mali sponzorovať. Ak bude vaša žiadosť vhodná pre naše sponzorstvo a plány pomoci, budeme vás kontaktovať.