HISTÓRIA MSK MATEC

História

Carl Grieben založil dielňu v Döbelne na výrobu poľnohospodárskych strojov. Franz Richter viedol túto spoločnosť až po jej prvý úspech.

1895-

Nezastaviteľný pluh. Na prelome storočia počas všeobecnej industrializácie kvôli rastúcemu úspechu spoločnosť Franz Richter zamestnávala okolo 800 zamestnancov.

1946-

Povojnová priemyselná prevádzka vo verejnom vlastníctve ”Rotes Banner Döbeln”. Po 2. svetovej vojne bola založená prevádzka vo verejnom vlastníctve ”Rotes Banner Döbeln”. Od začiatku v 70-tych rokoch vyrábala systémové kabíny pre všetky štáty Varšavskej zmluvy.

1989-

Pád múra.

1990-

 Po páde múra bol založený Matec.

 

1994-

SMAG nadobúda Matec od jeho trustovej spoločnosti.

1994-2013

Od toho času sa Matec vyvíja pod strategickým vedením SMAG na vedúceho dodávateľa systémových kabín v Nemecku.

2013-

Zakladá sa Matec Slovakia.

2015-

Matec Slovakia sa stáva členom Matec Group.

2018-

Fínsky priemyselný konglomerát MSK Group získava celý akciový podiel v Matec GmbH.