• Pysäköithän autosi merkitylle vieraspaikalle
 • Pidä vierailijakortti näkyvillä koko vierailun ajan ja palauta se vierailun jälkeen vastaanottoon
 • Alueella liikkuminen ilman isäntää on kiellettyä
 • Tupakointi on kielletty konsernin alueella
 • Valokuvaaminen ja videokuvaaminen on sallittua vain isännän luvalla
 • Tuotantotiloissa on käytettävä aina turvaliiviä sekä muita isännän ohjeistamia suojaimia
 • Älä koske tuotteisiin tai tuotantolaitteisiin
 • Pysy pääkäytävillä
 • Varo liikennettä ja liikkuvia koneita
 • Älä milloinkaan kulje taakan alitse
 • Huomioi kohteissa olevat varoituskyltit
 • Hätäuloskäynnit on merkitty kylteillä

Turvallisuushavainnot

Kaikkia konsernin alueella liikkuvia pyydetään ilmoittamaan vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista vierailun isännälle.